Hagenaar Werkplaats
Over ons
MVO en veiligheid

De veiligheid van onze medewerkers en de wereld waarin we ons werk verrichten vinden wij heel belangrijk. Ook onze klanten hechten steeds meer waarde aan VCA, ISO en duurzaamheid. Daarom zijn wij VCA** en ISO 9001 gecertificeerd. 

Met ons duurzaamheidsprogramma, in combinatie met onze certificeringen, zijn wij klaar voor de toekomst!

VCA** 

VCA is bedoeld voor bedrijven die risicovolle werkzaamheden uitvoeren of in een risicovolle omgeving werken. Denk aan constructie- of onderhoudswerkzaamheden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties. 

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Dit certificaat geeft een duidelijke indicatie dat een bedrijf aan de veiligheidsrichtlijnen in de VCA voorschriften voldoet.

VGM-beleid

Wij vinden het belangrijk een goed VGM-beleid te voeren. VGM staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Dit beleid wordt in een verklaring opgesteld. Met deze beleidsverklaring geeft ons management aan hoe wij omgaan met de diverse VGM-aspecten.

Twee sterren

Met onze VCA** certificering gaan wij een stap verder. De tweesterren certificering is gericht op heel de VGM-structuur: beleid, verbetermanagement en organisatie. Daardoor mogen wij bij grote projecten de leiding nemen als hoofdaannemer. Intern beschikken wij over onze eigen veiligheidsinspecteur met VGM-diploma, twee BHV’ers én onze eigen keurmeester.

Richtlijnen
 • VGM-beleid en de betrokkenheid van de directie;
 • Risicobeheer;
 • Opleiding, voorlichting en instructie;
 • VGM-bewustzijn;
 • VGM-projectplan;
 • Voorbereiding op noodsituaties;
 • VGM-inspecties;
 • Bedrijfsgezondheidszorg;
 • Aanschaf en keuring van materialen, arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • Inkoop van diensten;
 • Melding, registratie en onderzoek van VGM-incidenten.
ISO 9001

ISO 9001 is een wereldwijd erkende norm, met eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement. Daardoor is het een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid in de markt. Kwaliteitsmanagement zorgt ervoor dat wij onze organisatie goed beheersen. Onze producten en diensten voldoen aan de behoeften, eisen, wensen en specificaties van onze klanten en andere belanghebbenden. Kwaliteitsmanagement maakt deel uit van ons totale proces. Met ISO 9001 kwaliteitsmanagement borgen wij continue verbetering van kwaliteit, ook op het gebied van wetgeving.

"Kwaliteitsmanagement maakt deel uit van ons totale proces.”
Duurzaamheid

Wij werken dagelijks met veel plezier en voldoening aan het zorgeloos, lokaal en circulair aanbrengen, herstellen en eventueel verwijderen van belettering, gevelreclame en bewegwijzering. Om de transitie naar gezonde lucht, groene energie en behoud van schaarse grondstoffen waar te maken, treffen wij concrete maatregelen.

duurzaamheidsprogramma

Omgaan met grondstoffen

Bij elke survey, buiten onze veiligheidsmeting en het inmeten, kijken we naar items die verwijderd moeten worden. We maken een plan welke producten gerecycled kunnen worden, en welke producten gescheiden moeten worden. Dit is een wekelijkse routine.

 

Geen plastic inpakmaterialen

Wij gebruiken geen plastic inpakmaterialen. Lichtreclame en bewegwijzering wordt ingepakt in verhuisdekens. We scheiden ons productie- en kantoorafval, en restmateriaal. Dat wordt wekelijks opgehaald en gerecycled voor hergebruik. Het verwijderde stickermateriaal wordt gescheiden afgevoerd. Wij zorgen voor honderd procent recycling, inclusief inkt! Ons productieproces delen wij met behulp van speciale nesting software zo in dat de grondstoffen nauwelijks afval opleveren.

 

Verbeteren van de -lokale- luchtkwaliteit

We werken actief aan het verlagen van de CO₂ uitstoot, fijnstof en stikstofdioxide. Daarom vervangen we alle diesel bedrijfsauto’s door elektrische vervoersmiddelen. Zestig procent van onze vloot rijdt al elektrisch, en binnen één jaar rijdt Hagenaar Reclame honderd procent elektrisch!

Elektrische auto's
Onze elektrische auto’s zetten we in ten behoeve van de vervoersbewegingen voor de scholen. Daardoor zakt de uitstoot van CO₂, fijnstof en stikstofdioxide eind 2022 al naar nul. De CO2 uitstoot van de diesel kilometers die we tot dat moment nog rijden - voor álle klanten! – compenseren we volledig bij het Nederlandse Trees For All. Dit aantal kilometers wordt bovendien geminimaliseerd op basis van software waarmee we onze routes optimaal plannen. Heel onze bedrijfsvoering in Sliedrecht is CO2 neutraal: we kopen honderd procent windenergie in, en COgecompenseerd gas.

Sociaal

 Met hart en ziel sponsoren we een betaald voetbalclub. Zo dragen we ons steentje bij aan het in stand houden van een sterke lokale, sociale binding. Daarnaast sponsoren wij diverse projecten in het buitenland, met materialen voor de bouw van scholen en huizen. Onze meest recente donatie gaat naar Stichting Siloam. Hagenaar Reclame is een erkend SBB-leerwerkbedrijf. Wij maken elk jaar plaats voor één BBL’er - beroepsbegeleidende leerweg - en één BOL’er - beroeps opleidende leerweg.

Wil je meer weten over onze inspanningen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!