Digitale reclame, digital signing door Hagenaar Reclame
FAQ

Veelgestelde vragen

Welke folies kan ik kiezen?

We krijgen veel vragen over de verschillende soorten folies. Hieronder hopen we het een en ander helder uit te kunnen leggen voor u.

Welke soorten folie zijn er?
Er zijn 3 soorten folie: monomeer, polymeer en cast.

Monomeer
Om te beginnen met de goedkoopste optie: monomeer.

Waarom zou u hiervoor kiezen?

 • Het is een budget folie, geschikt voor vlakke toepassingen
 • De prijs is aanmerkelijk lager dan andere folies
 • Het heeft een kort tot gemiddelde levensduur (tot 3 jaar)

Het is niet geschikt voor gevormde ondergronden en kan op den duur enige krimp vertonen.

Polymeer
De standaard folie is een polymeer, deze folies gaan vaak 6 jaar en langer mee.

Waarom zou u hiervoor kiezen?

 • Het is een standaard folie, geschikt voor de meeste standaard toepassingen
 • De folie gaat langere tijd mee
 • De folie vertoond nauwelijks tot geen krimp

Nadelen heeft deze folie niet, behalve dan dat het niet geschikt is voor zeer vervormde ondergronden. Dat is bij deze folie ook niet de toepassing.

Cast / gegoten
De topkwaliteit is een cast (gegoten) folie. 

Waarom zou u hiervoor kiezen?

 •  Deze folie is zeer geschikt om op extreem vervormde ondergronden te gebruiken als bijvoorbeeld autobelettering en over popnagels etc.
 • De folie is uitrekbaar
 • De folie vertoond geen krimp
 • De folie is van de hoogst verkrijgbare kwaliteit
Termisch of elektrisch verzinken?

Alle staalconstructies, tuinborden of tuinbordonderdelen worden bij ons thermisch gegalvaniseerd. Het grote voordeel hiervan is dat de corrosiebestendigheid vergroot wordt. De zinklaag is dikker en komt ook aan de binnenzijde van een buis/constructie.

Hieronder vindt u een technische uitleg over wat de verschillen zijn tussen thermisch en elektrolytisch verzinken.

Elektrolytisch verzinken
Bij elektrolytisch verzinken wordt de zinklaag vanuit een waterige oplossing van zink langs een elektrolytisch weg (stroom door product en vloeistof) neergeslagen. De laag is egaal en glad. De laagdikte varieert van circa 5 tot circa 40 µm. De laagdikte wordt bepaald door de stroomdichtheid en de tijdsduur in het zinkbad.
De verdeling van de stroomdichtheid over het product is helaas niet uniform. Dit betekent dat de laagdikte op bepaalde plaatsen hoger is (buitenzijde/uitstekend delen) en op bepaalde plaatsen lager (binnenhoeken/binnenzijden). De stroom zoekt altijd de weg van de minste weerstand.
Binnenzijden van tanks of buizen kunnen bijvoorbeeld alleen elektrolytisch worden verzinkt als er aan de binnenzijde een zgn. ‘hulpanode’ wordt aangebracht, waarmee we de af te leggen weg voor de stroom op die plaats verkleinen.

Passivering
Na het verzinken wordt de laag gepassiveerd (ook wel ‘gechromateerd’ of ‘gebichromatiseerd’), waardoor de corrosiebestendigheid sterk toeneemt en het uiterlijk wordt verfraaid.
De passiveerlaag is een dun zinkchromaat /zinkoxidelaagje bovenop de zinklaag. Deze laag kan in verschillende kleuren worden aangebracht, te weten blauw, geel, groen en zwart. Van blauw naar groen neemt het chromaatgehalte van de laag toe, wordt de laag iets dikker en verbetert de corrosiebestendigheid zich.
De zwarte passivering wordt vaak voor visuele toepassingen gebruikt. De laag is mooi egaal, halfglanzend zwart en zit qua corrosiebestendigheid tussen blauw en geel in. Bij een product dat goed verzinkt en geel gepassiveerd is, kan het zo zijn dat de passiveerlaag de helft van de levensduur (tot roodroest) voor zijn rekening neemt. Bij een vergelijking met thermisch verzinken moet hier terdege rekening mee worden gehouden.

Graden
De hoogste temperatuur bij elektrolytisch verzinken moet gezocht worden in de voorbehandeling en is in de meeste gevallen maximaal 70 graden Celcius. Er is dus geen risico op vervorming van dun materiaal. Wel ontstaat bij het elektrolytisch verzinken waterstofgas, wat vooral bij geharde staalsoorten in de materiaalstructuur opgenomen kan worden. Hierdoor ontstaat “waterstofbroosheid”. Dit waterstofgas kan na verzinken door een warmtebehandeling weer worden uitgedreven.

Vloeibaar zink
Bij thermisch verzinken wordt het product gedompeld in een bak met vloeibaar zink. Een groot blok zink is verwarmd tot circa 400 graden en is gesmolten. Tijdens dompelen wordt het product bedekt met een laag vloeibaar zink en meteen na het uittakelen stolt deze laag. De laag is minder glanzend en na een aantal dagen meestal zelfs matgrijs.
De laagdikte wordt niet bepaald door de tijdsduur in het bad. Alleen de dikte van het materiaal heeft invloed op de laagdikte (hoe dikker het materiaal, hoe dikker de laag). De laagdikte bedraagt minimaal circa 60 µm en kunnen soms oplopen tot wel 200 µm. Druppelvorming en vervorming van dun materiaal (circa < 5 mm) zijn nadelen van thermisch verzinken. Voordeel van thermisch verzinken is dat het overal op het product neerslaat, ook aan binnenkanten van tanks en buizen.

Geven jullie kleurechtheidsgaranties?

De garantie op kleurechtheid betekent niet dat de kleuren tot en met de opgegeven garantieperiode nog exact hetzelfde zijn. Er wordt altijd gesproken over een functionele kleurechtheid. Dit betekent dat de folie- en inktleveranciers werken met een bepaalde tolerantie en garanderen dat binnen de garantieperiode de verkleuring binnen de tolerantie blijft.


De opgegeven kleurechtheidsgarantie is ook nog verschillend in verschillende werelddelen. Zo zal in Dubai, waar de zon fel en veel schijnt, de garantieperiode korter zijn.

Bij een lange kleurechtheidsgarantie is de tolerantie per jaar kleiner, waardoor bij folies met een volle kleur (bijvoorbeeld Avery 900) weinig afwijking zal vertonen. Onze opgegeven kleurechtheidsgarantie gelden in de eerste plaats voor Noord-Europa.

Garanties per productieproces 

 • Zeefdruk direct op plaatmateriaal of folie: 2 tot 3 jaar kleurechtheidsgarantie (buiten), 3 tot 4 jaar (buiten) wanneer het plaatmateriaal of de folie nog voorzien wordt van een transparante UV beschermingslaag.
 • UV print direct op plaatmateriaal of folie: 2 tot 3 jaar kleurechtheidsgarantie (buiten), 3 tot 4 jaar (buiten) wanneer het plaatmateriaal of de folie nog voorzien wordt van een transparante UV beschermingslaag.
 • Eco Solvent print op folie: tot 3 jaar kleurechtheidsgarantie (buiten), 3 tot 4 jaar (buiten) wanneer de folie nog voorzien wordt van een transparante UV beschermingslaag. Kleuren waarin inkt component oranje worden gebruikt gaan tot één jaar mee (hele felle kleuren, zoals oranje, felgroen, etc.). Witte inkt gaat zonder laminaat slechts 1 jaar mee en Metallics slechts 3 weken (Metallics zijn meer geschikt voor binnentoepassingen).
 • High Solvent print op folie: 3 jaar kleurechtheidsgarantie (buiten), 4 tot 5 jaar (buiten) wanneer de folie nog voorzien wordt van een transparante UV beschermingslaag.
 • Dye Sublimatie textiel: tot 2 jaar kleurechtheidsgarantie (buiten).
 • Sublimatie plaatmateriaal: tot 10 jaar kleurechtheidsgarantie (buiten).
 • Uitgesneden zelfklevende folie: 2 tot 12 jaar kleurechtheidsgarantie (buiten).
Zijn jullie SI’BON gecertificeerd?

In onze kwaliteit zijn wij gewaardeerd en erkend door de SI’BON (het kwaliteitskeurmerk van de Signbranche). Zie www.sibon.nl voor nog meer informatie!

Op onze offertes en overeenkomsten zijn de leveringsvoorwaarden van het door SI’BON Erkende Signbedrijf, die onder nummer 50/2003 zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Haarlem, toepasselijk.

Een exemplaar van deze Voorwaarden is kosteloos bij ons op te vragen of download deze hier.

Hoe werkt de EIA-regeling?

Energie investeringsaftrek voor LED toegepast in reclame
Met de EIA kunt u 41,5% van de investeringskosten extra aftrekken van de fiscale winst. Het directe financiële voordeel is afhankelijk van het belastingpercentage. Het bedraagt ongeveer 10% van de goedgekeurde investeringskosten. De EIA kunt u toepassen naast de ‘gewone’ investeringsaftrek. Dit is bepaald in de Energie Investeringsaftrek (EIA), met het Code-nr. 210506. Deze regeling valt onder de ministeries van Financiën en Economische Zaken. De drempel om voor deze regeling in aanmerking te komen is relatief laag. De Belastingdienst en Senternovem verzorgen de uitvoering ervan.

Hoe werkt de EIA-regeling?
Bedrijven kunnen naast de gebruikelijke afschrijving met de Energie Investeringsaftrek (EIA) 41,5% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen (deze staan op de energielijst) aftrekken van de fiscale winst. Eén bedrijfsmiddel kost minimaal € 450. Het totale bedrag aan energie-investeringen moet per kalenderjaar minstens € 2.300 zijn. In één kalenderjaar wordt per onderneming over ten hoogste € 118 miljoen aan energie-investeringen EIA verleend. Het bedrag dat u mag aftrekken van de fiscale winst is afhankelijk van de kosten die u in een kalenderjaar heeft gemaakt. Als u de totale kosten voor een energie-investering in één kalenderjaar betaalt, kunt u bij de aangifte over dat jaar profiteren van de volledige EIA.

EIA 41,5% subsidieregeling
Hierbij willen wij u wijzen op een aanpassing in de Energie Investeringaftrek met subsidie op led verlichting.
Waar voorheen de voortbrengingskosten ook nog bijgeteld konden worden zoals de letters of lichtbak gaat het nu uitsluitend om de led verlichting en de voeding van een project.

Bestemd voor verlichting in of bij bedrijfsgebouwen en bestaande uit:

 • LED-buizen, (eventueel) armatuur, met een specifieke lichtstroom van ten minste 84 lm/W als retrofit van TL buizen, of
 • Armatuurmodule met geïntegreerde LED-lichtbron, met een specifieke lichtstroom van ten minste 74 lm/W, of
 • Downlighters/spots met een specifieke lichtstroom van ten minste 50 lm/W, of
 • Armaturen in koel- of vriescellen of armaturen in koel- of vriesmeubelen, of
 • Noodverlichtingsarmaturen, of
 • Verlichting in gevelborden of reclameborden.

De specifieke lichtstroom onder a, b en c dient gemeten te zijn conform LM-79 of gelijkwaardige protocollen. Onder de specifieke lichtstroom wordt hier verstaan de verhouding tussen lichtstroom van het verlichtingssysteem (in lumen) en het daartoe opgenomen elektrische vermogen (in Watt).

Metingen op grond van aan LM-79 gelijkwaardige protocollen dienen verricht te worden door daartoe geaccrediteerde instellingen, waarbij LED verlichting specifiek in de accreditatie-scope van betreffende instelling dient te zijn opgenomen. De lichtterugval in lumen van het verlichtingssysteem gedurende de eerste 6000 branduren bedraagt maximaal 20% van de oorspronkelijke lichtstroom. Onder f worden alleen verstaan de LED-lampmodules en driver. Het bord zelf komt niet in aanmerking voor EIA.

Hoe vraag je energie-investeringsaftrek aan?

Aanmelden van de investering
U moet de investering aanmelden met het formulier: melding / verzoek om verklaring Energie-investeringsaftrek inkomstenbelasting / vennootschapsbelasting. Dit formulier** moet binnen 3 maanden na het aangaan van de verplichting sturen naar het Bureau Investeringsregelingen en Willekeurige Afschrijving te Breda. Bij een maatschap of een VOF moet elke maat of vennoot apart en op tijd een Meldingsformulier inleveren. Het formulier vraagt om de Code van de energieinvestering. Volgens energielijst deze is: 210506.

Ontvangstbevestiging
Binnen 4 weken nadat u het formulier heeft verstuurd, stuurt het BIWA u een ontvangstbevestiging met daarin het registratienummer van uw melding. Ook stuurt het bureau een afschrift van het formulier naar Senter.
 
Verklaring
Senter geeft namens het Ministerie van Economische Zaken een verklaring af waarin staat of het bedrijfsmiddel in aanmerking komt voor de EIA. Het kan zijn dat Senter om meer inlichtingen vraagt.

Belasting aangifte
Uw EIA-aanvraag verwerkt u in uw aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting. Mocht er in het kalenderjaar van de investering geen winst gemaakt worden, dan is het mogelijk de subsidie te verkrijgen over winst welke behaalt is in de 3 voorgaande jaren. Mocht ook in deze jaren geen winst geboekt zijn, dan blijft de aftrek staan tot het eerste jaar dat er wel winst gemaakt wordt. Meer informatie kunt u vinden op: www.senternovum.nl/eia

Tips bij het vergelijken van offertes

De inhoud van offertes kunnen soms best uitgebreid zijn. Bieden de verschillende partijen dan ook wel hetzelfde aan? Met zo’n wirwar aan informatie ziet u waarschijnlijk door de bomen het bos niet meer. Waar moet u dan precies allemaal op letten?

Wij adviseren u hierin graag! Hieronder volgt een puntenlijst waar u op kunt letten bij het vergelijken van offertes. U wilt uiteindelijk ook appels met appels vergelijken! 

Hoe zijn de prijzen opgebouwd?

 • Komen er extra kosten bij voor niet goed aangeleverde bestanden?
 • Komen er extra kosten bij voor te laat aangeleverde bestanden?
 • Komen er extra kosten bij voor transport en verpakken?
 • Worden er startkosten berekend?
 • Worden er opmaak of ontwerpkosten berekend?
 • Worden er kosten voor hoogwerkmaterieel (zoals steigers / hoogwerkers) vermeldt?

Kwaliteit moet functioneel zijn!

Functionele kwaliteit is erg belangrijk! Het is niet de bedoeling dat bij een autobelettering de belettering buiten de naden komt of geheel loslaat. Zo is het ook zonde wanneer het bord waarop de reclame staat verkleurt of zelfs krom gaat staan. Wanneer u dan een mooie lichtreclame heeft, is het frustrerend als er letters uitvallen of lichtkieren te zien zijn.

Deze punten en anderen kunnen grotendeels voorkomen worden door een goed advies en het goed vergelijken van offertes! Bij uw aanvraag is het verstandig de volgende punten op te geven:

 • De verwachte duurzaamheid
 • Welke uitstraling wordt verwacht?
 • Waar wordt het toegepast. In verband met de diverse omgevingsfactoren is de materiaalkeuze zeer belangrijk!
 • Heeft u een budget? Geef deze dan op bij uw aanvraag. Zo kan vooraf gekeken worden of dit in combinatie met de gewenste kwaliteit haalbaar is.

Materiaalsoorten
Er zijn duizenden verschillende materialen met elk weer haar eigen toepassingen en eigenschappen. Het is dus heel belangrijk om het juiste materiaal te selecteren.
Er is bijvoorbeeld folie en plaatmateriaal voor tijdelijke toepassingen, maar ook voor een langere levensduur. Moet een folie op een vlakke ondergrond komen of op een ondergrond met reliëf (bijvoorbeeld auto’s, muren, etc.)? Een verkeerde keuze in materiaal zal uiteindelijk altijd tot hogere kosten leiden.

Garanties
Kiest u voor Hagenaar Reclame bv, dan kiest u voor de zekerheid van een door SI’BON gecertificeerd Erkend Signbedrijf.
Dit keurmerk is uw garantie voor kwaliteit, professionaliteit en vertrouwd zakendoen.

Hoe kun je digitale bestanden aanleveren?

Download hier de uitgebreide versie in PDF
Upload hier uw bestand

Graag willen wij na uw opdracht gelijk voor u aan de slag. Met zomaar wat bestanden aanleveren is dat helaas niet mogelijk.

Het aanleveren van de diverse bestanden dient volgens een aantal richtlijnen te gebeuren. Deze richtlijnen zorgen ervoor dat de ontvangen bestanden gelijk bruikbaar zijn om in de op te maken reclame-uiting te gebruiken. Zo bent u ervan verzekerd dat wij direct voor u aan de slag gaan!

Hoe film info ten behove van zeefdruk aanleveren?

 • Films leesbaar positief.
 • Raster 10 p/cm of 25,4 p/inch.
 • Rasters tussen 15% en 85%.
 • Kleur overlap 0,3mm.
 • Zwart altijd overdrukken, dus niet uitsparen! (dit kan ook voor donkere kleuren).
 • Voor kleine stickers kunnen eventueel fijnere rasters worden toegepast. Dit is alleen mogelijk na overleg met ons!
 • Indien aflopend beeld 0,5 mm van de rand vrij blijven.

Hoe digitaal voor snijbestanden aanleveren?

 • Bestand omzetten naar contouren (vectorbestand).
 • Opslaan als bijvoorbeeld logo.ai of logo.eps of logo.pdf.
 • Wanneer u met CorelDraw werkt opslaan als *.cdr.
 • Wanneer u met EasySign werkt opslaan als *.es of *.esw.
 • Voor een snijplotter dus geen pixel bestanden aanleveren maar bijvoorbeeld *.tiff, *.jpeg, enz.

Hoe digitiaal voor full-colors aanleveren?

 •  U kunt de bestanden opslaan zoals hierboven beschreven.
 • Ten behoeve van foto’s etc. kunt u OOK pixel bestanden aanleveren.
 • Voor foto’s kan de extensie het beste als *.tiff, *.eps, *.pdf, *.psd of *.jpeg worden aangeleverd.
 • Bij grote full-colour posters moet u ervoor zorgen dat bij 1:1 de resolutie 100 dpi is. U hoeft de foto niet 1:1 aan te leveren, als de foto maar bij 1:1 100 dpi is. 

Hoe bestanden groter dan 5 MB bij ons op de server krijgen?

 • U kunt via de website reclame.wetransfer.com bestanden uploaden tot 2 GB.
 • U geeft als e-mailadres info@hagenaarreclame.nl op en vermeld het betreffende ordernummer.

Staat je vraag er niet tussen? Neem contact met ons op!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!