15-12-2022

Veiligheid, gezondheid en milieu

Onder begeleiding van onze VGM-verantwoordelijke, Alexander, hebben wij de audits voor onze VCA ** en ISO 9001 certificeringen weer succesvol doorlopen! Het continueren van deze certificeringen is geheel in lijn met onze inzet op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

iSO VCA

VGM is de afkorting voor ‘veiligheid, gezondheid en milieu’. Onze VGM-coördinator staat ons bij op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieuaspecten binnen Hagenaar Reclame.


Gedragsverandering

Onze inzet is gestoeld op gedragsverandering. Onder meer op het gebied van afval scheiden, het gebruik van duurzame materialen en met onze digitaliseringsslag maken we bewuste keuzes. Dat resulteert bijvoorbeeld in het gebruik van iPads door onze monteurs: afleverbonnen, tekeningen en facturen worden direct digitaal verwerkt. Praktisch in onze bedrijfsvoering en duidelijk voor opdrachtgevers.


VCA ** & ISO 9001

VCA is bedoeld voor bedrijven die risicovolle werkzaamheden uitvoeren of in een risicovolle omgeving werken. Denk aan constructie- of onderhoudswerkzaamheden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen, en bij installaties. ISO 9001 is een wereldwijd erkende norm, met eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement. Daardoor is het een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid in de markt. Met ISO 9001 kwaliteitsmanagement borgen wij continue verbetering van kwaliteit, ook op het gebied van wetgeving.

Wil je meer informatie over onze inzet op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen? Neem dan contact met ons op.