Links / Disclaimer

De inhoud van deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan deze informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Hagenaar Reclame bv aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, veroorzaakt door gebruik van informatie van deze site. De informatie op de site wordt maandelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Alle informatie op hagenaarreclame.nl, makelaarsreclame.nl, tuinborden.nl, reclameshoppen.com, fullcolorstickers.nl, bouwprojectborden.nl, easyreclame.com, easyborden.com en easyvlaggen.com in welke vorm dan ook, is auteursrechtelijk beschermd en kan verbonden zijn aan intellectuele eigendomsrechten.

In verband hiermee is het niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hagenaar Reclame bv informatie te kopiëren.