FAQ / EIA Energie Investeringsaftrek LEDS

Energie Investeringsaftrek voor LED toegepast in reclame

Met de EIA kunt u 41,5% van de investeringskosten extra aftrekken van de fiscale winst. Het directe financiële voordeel is afhankelijk van het belastingpercentage. Het bedraagt ongeveer 10% van de goedgekeurde investeringskosten. De EIA kunt u toepassen naast de ‘gewone’ investeringsaftrek.

Dit is bepaald in de Energie Investeringsaftrek (EIA), met het Code-nr. 210506. Deze regeling valt onder de ministeries van Financiën en Economische Zaken. De drempel om voor deze regeling in aanmerking te komen is relatief laag. De Belastingdienst en Senternovem verzorgen de uitvoering ervan.

 

Hoe werkt de EIA-regeling?

Bedrijven kunnen naast de gebruikelijke afschrijving met de Energie Investeringsaftrek (EIA) 41,5% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen (deze staan op de energielijst) aftrekken van de fiscale winst.

Eén bedrijfsmiddel kost minimaal € 450. Het totale bedrag aan energie-investeringen moet per kalenderjaar minstens € 2.300 zijn. In één kalenderjaar wordt per onderneming over ten hoogste € 118 miljoen aan energie-investeringen EIA verleend. Het bedrag dat u mag aftrekken van de fiscale winst is afhankelijk van de kosten die u in een kalenderjaar heeft gemaakt.

Als u de totale kosten voor een energie-investering in één kalenderjaar betaalt, kunt u bij de aangifte over dat jaar profiteren van de volledige EIA.

 

EIA 41,5% subsidieregeling

Hierbij willen wij u wijzen op een aanpassing in de Energie Investeringaftrek met subsidie op led verlichting.
Waar voorheen de voortbrengingskosten ook nog bijgeteld konden worden zoals de letters of lichtbak gaat het nu uitsluitend om de led verlichting en de voeding van een project.

Bestemd voor verlichting in of bij bedrijfsgebouwen en bestaande uit:


  • LED-buizen, (eventueel) armatuur, met een specifieke lichtstroom van ten minste 84 lm/W als retrofit van TL buizen, of
  • Armatuurmodule met geïntegreerde LED-lichtbron, met een specifieke lichtstroom van ten minste 74 lm/W, of
  • Downlighters/spots met een specifieke lichtstroom van ten minste 50 lm/W, of
  • Armaturen in koel- of vriescellen of armaturen in koel- of vriesmeubelen, of
  • Noodverlichtingsarmaturen, of
  • Verlichting in gevelborden of reclameborden.


 

De specifieke lichtstroom onder a, b en c dient gemeten te zijn conform LM-79 of gelijkwaardige protocollen. Onder de specifieke lichtstroom wordt hier verstaan de verhouding tussen lichtstroom van het verlichtingssysteem (in lumen) en het daartoe opgenomen elektrische vermogen (in Watt).

Metingen op grond van aan LM-79 gelijkwaardige protocollen dienen verricht te worden door daartoe geaccrediteerde instellingen, waarbij LED verlichting specifiek in de accreditatie-scope van betreffende instelling dient te zijn opgenomen. De lichtterugval in lumen van het verlichtingssysteem gedurende de eerste 6000 branduren bedraagt maximaal 20% van de oorspronkelijke lichtstroom. Onder f worden alleen verstaan de LED-lampmodules en driver. Het bord zelf komt niet in aanmerking voor EIA.

 

Hoe vraagt u energie-investeringsaftrek aan?

Aanmelden van de investering

U moet de investering aanmelden met het formulier: melding / verzoek om verklaring Energie-investeringsaftrek inkomstenbelasting / vennootschapsbelasting. Dit formulier** moet binnen 3 maanden na het aangaan van de verplichting sturen naar het Bureau Investeringsregelingen en Willekeurige Afschrijving te Breda. Bij een maatschap of een VOF moet elke maat of vennoot apart en op tijd een Meldingsformulier inleveren. Het formulier vraagt om de Code van de energieinvestering volgens energielijst deze is: 210506

Ontvangstbevestiging

Binnen 4 weken nadat u het formulier heeft verstuurd, stuurt het BIWA u een ontvangstbevestiging, met daarin het registratienummer van uw melding. Ook stuurt het bureau een afschrift van het formulier naar Senter.

Verklaring

Senter geeft namens het Ministerie van Economische Zaken een verklaring af waarin staat of het bedrijfsmiddel in aanmerking komt voor de EIA. Het kan zijn dat Senter om meer inlichtingen vraagt.

Belasting aangifte

Uw EIA-aanvraag verwerkt u in uw aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting. Mocht er in het kalenderjaar van de investering geen winst gemaakt worden. Dan is het mogelijk de subsidie te verkrijgen over winst welke behaalt is in de 3 voorgaande jaren. Mocht ook in deze jaren geen winst geboekt zijn dan blijft de aftrek staan tot het eerste jaar dat er wel winst gemaakt wordt.

 

Meer informatie kunt u vinden op: www.senternovem.nl/eia